Tornvillan, trygghetsboende Sundsvall.

I stadsdelen Granlo i Sundsvall planerar vi för ett trygghetsboende med cirka 60 lägenheter. Detaljplanen är idag antagen. Projektering av bygglov påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Planerad byggstart är andra halvåret 2022.

Tenhult, Jönköping

Ort: Tenhult, JönköpingAdress: NergårdsvägenProduktionsstart: prel Q3 2022Storlek: ca 4500 BTAAntal bostäder: ca 80 lägenheterBoendeform: Hyresrätt I Tenhult planerar vi för ett 80-tal lägenheter 1-3 RoK. En del av lägenheterna kommer att utgöras av ett trygghetsboende för dig över 70 år. Här kommer det att finnas personal på dagtid och utrymmen för gemensamma aktiviteter. I Jönköpings […]

Skogsvallen, Radhus

Ort: LinköpingAdress:Produktionsstart: prel Q1 2022Antal bostäder: 12 radhus (BOA cirka 115-120 m2)Boendeform: Äganderätt Radhusen kommer att upplåtas med äganderätt, vilket alltså innebär att varje radhus blir en egen fastighet. Parkering kommer att finnas på innergården och skötas i en gemensamhetsanläggning med de kringliggande flerbostadshusen. Gemensamhetsanläggningen är endast till för att reglera kostnader och skötsel av […]

Skogsvallen, Hyresrätt

Ort: LinköpingAdress: Produktionsstart: prel Q1 2022Storlek: ca 7000 BTAAntal bostäder: ca 100 lägenheterBoendeform: Hyresrätt I den nya området Skogsvallen kommer Kamelia Samhällsfastigheter att uppföra ett knappt 100-tal nya lägenheter som hyresrätter. Hyresrätterna kommer att uppföras med det statliga investeringsstödet för hyresbostäder, vilket medför att hyran kan hållas lägre än för normal nyproduktion. Adress