Ort: Linköping
Adress:
Produktionsstart: prel Q1 2022
Storlek: ca 7000 BTA
Antal bostäder: ca 100 lägenheter
Boendeform: Hyresrätt

I den nya området Skogsvallen kommer Kamelia Samhällsfastigheter att uppföra ett knappt 100-tal nya lägenheter som hyresrätter. Hyresrätterna kommer att uppföras med det statliga investeringsstödet för hyresbostäder, vilket medför att hyran kan hållas lägre än för normal nyproduktion.

Fasad mot innergård, punkthus.
Fasad mot torgyta, lamellhus.
Situationsplan

Adress