Ort: Linköping
Adress:
Produktionsstart: prel Q1 2022
Antal bostäder: 12 radhus (BOA cirka 115-120 m2)
Boendeform: Äganderätt

Radhusen kommer att upplåtas med äganderätt, vilket alltså innebär att varje radhus blir en egen fastighet. Parkering kommer att finnas på innergården och skötas i en gemensamhetsanläggning med de kringliggande flerbostadshusen. Gemensamhetsanläggningen är endast till för att reglera kostnader och skötsel av vägbanor och körytor. Det vill säga samtliga radhus kommer att ha sina egna anvisade parkeringar men dela drift och skötselkostnader med grannarna.

Själva försäljningen av radhusen kommer att ske först när de är färdigbyggda och färdiga för inflytt. Vi kommer här på sidan att informera vidare kring bokning av radhus och framtida upplåtelse. Gör gärna en intresseanmälan här på vår projektsida för att få löpande information kring projektet!

Fasader mot lokalgata
Planlösning
Situationsplan