Ort: Tenhult, Jönköping
Adress: Nergårdsvägen
Produktionsstart: prel Q3 2022
Storlek: ca 4500 BTA
Antal bostäder: ca 80 lägenheter
Boendeform: Hyresrätt

Fasadritning
Fasadritning

I Tenhult planerar vi för ett 80-tal lägenheter 1-3 RoK. En del av lägenheterna kommer att utgöras av ett trygghetsboende för dig över 70 år. Här kommer det att finnas personal på dagtid och utrymmen för gemensamma aktiviteter. I Jönköpings kommun tillhandahålls personalen av kommunen, som tillsammans med hyresvärden finansierar personalkostnaden. Det kommer även att finnas helt vanliga hyresrätter i projektet – för den som önskar det.