Om oss

Kamelia grundades hösten 2018 med målsättningen att kunna skapa hyresbostäder för alla – där även människor med lägre inkomster har råd att bo. Med avstamp i grundarnas erfarenheter inom bygg- och fastighetsbranschen är bolagets målsättning att verka för en hållbar tillväxt genom utveckling av egna fastigheter från grunden för ett långsiktigt ägande. 

Bolagets geografiska fokus är främst större universitetsorter och regionstäder.

Tillsammans med noga utvalda partners bygger Kamelia förutom hyresbostäder även gruppbostäder, trygghetsboenden och andra samhällsfastigheter.

  • Hållbarhet
  • Kvalitet
  • Erfarenhet