Kommande projekt

Trygghetsboende Sannaängen

Information om projektet

Sannaängen, Vättersnäs

Jönköpings kommun bjöd under vintern 2019 in till markanvisningstävling och av totalt 26 intressenter så vann Kamelia Samhällsfastigheters bidrag ”Fyrklövern, Trygghetsboende Sannaängen” bestående av 35 hyresrätter för ”70-plussare”. Sannaängens läge är unikt i Jönköpings kommun och består idag av ängsmark precis vid Vätterns strand, planlagt för bostäder. Platsen är oerhört uppskattad av Jönköpingsborna och därför lades stora krav på utformningen och anpassning till platsen för att minimera påverkan för de kringboende. Preliminär tidpunkt för färdigställande är sommaren 2022.

Ort: Jönköping
Adress: Ej fastställd ännu
Produktionsstart: Q1 2021
Storlek: ca 2400 BTA
Antal lägenheter: 35 st
Boendeform: Trygghetsboende, 70+

Sannaängens trivsamma innergård