OM OSS

Kamelia Samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter med ett långsiktigt perspektiv. För att lyckas med det måste de utvecklade bostäderna vara attraktiva för hyresgästerna samtidigt som de ska ha råd att bo där. 

Vad gör vi?

Kamelia Samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar bostäder samt samhällsfastigheter med ett långsiktigt perspektiv.

Vi är alltid djupt involverade i våra projekt. För att säkerställa hållbarhet och kvalitet i projekten arbetar vi med väletablerade entreprenörer. Vi har alltid för avsikt att bygga långsiktiga relationer med våra samarbetsparter. Dessa samarbeten ger en kortare startsträcka när nya projekt startas då man redan från början vet vad som efterfrågas. Med det kan vi minska kostnaderna vilket i slutet resulterar i att vi kan hålla en lägre hyra. Att vi tillsammans med entreprenören i fråga redan från start har en gemensam utgångspunkt i vad som är viktigt för oss som fastighetsägare. Gör att såväl materialval som energilösningar kan optimeras utan avkall på andra egenskaper. 

Vi söker ständigt nya projektmöjligheter. Ibland arbetar vi med mark som ännu inte är detaljplanelagd och ibland förvärvar vi mark med färdiga detaljplaner. 

En förutsättning för att lyckas i denna bransch är en stark ekonomisk grund och goda relationer till flera banker. För oss möjliggörs det bland annat genom vår huvudägare M2 Asset Management.

Johan Hamberg

Affärsutvecklare
johan@kamelia.se

Alexandre Retourné

Hållbarhet i vårt arbete

Kamelia Samhällsfastigheter utvecklar moderna bostäder, trygghetsboenden och gruppbostäder. Vi engagerar oss djupt för vårt klimat och för vår planets begränsade resurser. Enligt Boverket svarar bygg- och fastighetssektorn för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Nya bostäder behövs till vår växande och åldrande befolkning samtidigt som klimatavtrycket behöver minskas – en fråga som vi behöver ta ställning till dagligen.

Vi försöker optimera varje projekt utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det innebär i praktiken att vi bland annat eftersträvar att bygga i trä. Vi säkerställer att våra utvalda samarbetspartners har rättvisa och trygga arbetsvillkor för sina anställda. Vi jobbar också med att certifiera våra projekt inom ramen för miljöbyggnad silver. Vår affärsidé bygger på att vi har nöjda hyresgäster och den enklaste vägen dit är att bygga hus som hyresgäster vill bo i.

Vår vision

Kamelia Samhällsfastigheters vision är att bidra till att fler personer får möjlighet till en ny bostad som passar just dem. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar får en inverkan på samhället i stort men framför allt på de som väljer att bo i våra hus. Tryggheten att få bo i en egen bostad som passar ens behov är en av nycklarna till att människan ska må bra.

Det finns drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige. Hur vi än försöker kommer Kamelia tyvärr inte kunna påverka det stora antalet nämnvärt. Men det betyder inte att det vi gör inte spelar någon roll. För de personer som bor och förhoppningsvis trivs i våra hus spelar det vi gör stor roll.

Vår vision sammanfattas med att vi vill bidra till samhällets utveckling genom ett långsiktigt utvecklande och ägande av bostäder och samhällsfastigheter som gynnar våra kunder – de som bor i de byggnader vi uppfört och äger.