Kommande projekt

Kanikenäset

På Lagergrens Gata, mitt på Kanikenäset - Karlstads bästa läge, finns ett flerfamiljshus med 36 lägenheter. Bostäderna är uppförda inom ramverket för investeringsstöd för hyresrätter. Byggnaden färdigställs med inflytt i tredje kvartalet 2021.

Information om projektet

Ort: Karlstad
Adress: Lagergrens gata X
Produktionsstart: 2020
Storlek: 1 480 BTA
Antal lägenheter: 36 st
Boendeform: Hyresrätt

På ett av Karlstads bästa lägen, mitt på Kanikenäset, uppför vi ett nytt flerbostadshus helt i trä! Lägenheterna håller en genomgående hög standard på både ytskikt och vitvaror.

Just nu är huset färdigmonterat på höjden och det som kvarstår nu är kompletteringar invändigt samt montering av fasad och balkonger. I sommaren ska även markytorna kring huset färdigställas inför inflytt.

Gör gärna en intresseanmälan här på sidan eller hos HomeQ för att få kontinuerlig information kring projektet!

Video över byggnationen april 2021

Adress