Färdigställda projekt

Kanikenäset

På Lagergrens Gata, mitt på Kanikenäset - Karlstads bästa läge, finns ett flerfamiljshus med 36 lägenheter. Bostäderna är uppförda inom ramverket för investeringsstöd för hyresrätter. Byggnaden färdigställs med inflytt i tredje kvartalet 2021.

Information om projektet

Ort: Karlstad
Adress: Lagergrens gata 9
Produktionsstart: 2020
Storlek: 1 480 BTA
Antal lägenheter: 36 st
Boendeform: Hyresrätt

På ett av Karlstads bästa lägen, mitt på Kanikenäset, har vi uppfört ett flerbostadshus helt i trä. Samtliga lägenheter är uthyrda och eventuella lediga lägenheter kommer att publiceras på HomeQ när det blir aktuellt.

Video över byggnationen april 2021

Adress