GDPR

Inledning

Kamelia Samhällsfastigheter AB (här nedan kallad Kamelia ) är ansvarig för ansvarig för behandling av personuppgifter genom våra digitala kanaler samt eventuella framtida digitala kontaktytor.

Syftet med personuppgiftspolicyn (policyn) är att du ska kunna känna dig trygg att vi som ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hanterar dessa i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Genom att använda de digitala kanaler vi erbjuder, någon av de produkter, funktioner, tjänster, verktyg eller andra resurser vi tillhandahåller (Tjänsterna) samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

För att besöka de digitala kanalerna behöver du inte lämna några personuppgifter.

Om du inte lämnar efterfrågade personuppgifter finns det en möjlighet att du inte kan nyttja den efterfrågade tjänsten.

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss via vår hemsida.

Personuppgifter, behandling och användande

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är aktiv. I tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, personnummer, inkomster, skulder samt kreditvärdighet.

Ändamål och syfte med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla tjänster, utveckla de digitala kanalerna, marknadsföra tjänsterna direkt till dig samt föra statistik över kunderna.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till annan part på något annat sätt än vad som följer av denna policy utan ditt tillstånd.

I vissa fall kan vi komplettera dina inlämnade personuppgifter med information från annan part i syfte att utvärdera och förbättra tjänsterna.

Personuppgifter behandlas enligt denna policy kommer inte att överlämnas till tredje part. En juridisk person eller individ som står under direkt eller indirekt kontroll av den ansvarige för personuppgifter enligt denna policy, främst så kallade koncernbolag, anses inte som tredje part enligt denna policy.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part (exkluderande Koncernbolag) för kommersiellt bruk. Vi kommer inte heller att överföra dina personuppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Oberoende leverantörer kan komma att anlitas för att tillhandahålla tjänsterna samt i anslutning till våra digitala kanaler. De kan komma att samla in och behandla personuppgifter och kan även behöva tillgång till personuppgifter som är insamlade i anslutning till tjänsterna och digitala kanaler. Vi strävar alltid efter att minimera tillgång till personuppgifter och endast dela vad som skäligen kan krävas för att leverantörer kan tillhandahålla efterfrågad tjänst.

Vidare kommer vi att kräva av oberoende leverantörer att dessa ska följa denna policy.

Samtycke

När du godkänner personuppgiftspolicyn godkänner du även att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du har t.ex. rätt att begära tillgång till, och rättelse eller radering av, de personuppgifter vi behandlar samt rätt att under vissa förutsättningar begära att vår behandling begränsas, invända mot vår behandling och utöva din rätt till dataportabilitet. För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på hemsidan.

Ändringar

Skulle vi behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera det vid inloggning till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkoren som du godkänner.

Ta bort uppgifter

Personuppgifter kommer inte att sparas under längre tid än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och kommer därefter att raderas.

Begäran av information

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se vår hemsida och kontakt).

Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förströelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.