Tornvillan, trygghetsboende Sundsvall.

I stadsdelen Granlo i Sundsvall planerar vi för ett trygghetsboende med cirka 60 lägenheter. Detaljplanen är idag antagen. Projektering av bygglov påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Planerad byggstart är andra halvåret 2022.