Kanikenäset

På Lagergrens Gata, mitt på Kanikenäset – Karlstads bästa läge, finns ett flerfamiljshus med 36 lägenheter. Bostäderna är uppförda inom ramverket för investeringsstöd för hyresrätter. Byggnaden färdigställs med inflytt i tredje kvartalet 2021.

Dramatörvägen

På Dramatörvägen i Tystberga utanför Nyköping ligger ett modernt gruppboende med sex bostadslägenheter i ett mycket naturskönt läge. Byggnaden uppfördes 2020 och är fullt uthyrd som gruppbostad inom LSS till Nytida AB. Verksamheten är primärt inriktad på personkrets 2

Hagagatan

På Hagagatan i Flen finns ett modernt gruppboende med sex bostadslägenheter. Byggnaden uppfördes 2020 och är fullt uthyrd som gruppbostad inom LSS till Nytida AB. Verksamheten är primärt inriktad på personkrets 1.